Всеки здравноосигурен пенсионер има право да получи дентална помощ

„Аз съм пенсионерка, с редовна осигурителна книжка. Наложи ми се да проведа лечение при стоматолог. Лекарят ми каза, че трябва да доплатя за два пулпита 70 лв. А за запълването на каналите – още 30 лв.
Трябва ли да ми искат да доплащам такива суми? Какви са правата ми като здравноосигурен пенсионер по отношение на денталната помощ?
Мария Кирилова, гр. Пазарджик“
Здравноосигурените имат право да получат определен обем дейности от пакета дентална помощ на НЗОК, който е диференциран по възрастови групи – за хора под и над 18-годишна възраст.

Имайте предвид, че изпълнителят на дентална помощ има право на пряко заплащане или доплащане от здравноосигурения за дентално лечение, което е извън обхвата на полагащия се пакет и обем дейности по линия на НЗОК, или когато пациентът изрично предпочете методики или материали, невключени в посочения пакет.
НЗОК заплаща частично за следните дейности по дентална медицина за хора над 18-годишна възраст:

1. Първична извънболнична дентална помощ – обстоен преглед със снемане на зъбен статус, веднъж за съответната година, за което доплащането от пациента е 1,80 лв.
– до 3 лечебни дейности, които могат да бъдат:
– обтурация (пломба) с амалгама или химичен композит, за което доплащането от пациента е съответно по 4,00 лв.
– екстракция (изваждане) на постоянен зъб с анестезия (упойка), за което доплащането от пациента е по 4,00 лв.
Колко вода трябва да пием на ден, за да не прекалим с хидратирането

2. Специализирана извънболнична дентална помощ
– специализиран обстоен преглед със снемане на зъбен статус, за което доплащането от пациента е 1,80 лв.
– инцизия в съединителнотъканни ложи с анестезия, за което доплащането от пациента е 7,50 лв.
– екстракция на дълбоко фрактуриран зъб или дълбоко разрушен зъб с включена анестезия, за което доплащането от пациента е 13,50 лв.

Освен на обема дентални дейности, които НЗОК заплаща за здравноосигурените над 18-годишна възраст, хората от 65- до 69-годишна възраст включително, имат право и на дейности (до две дейности за възстановяване функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени лица – съответно по една за горна и долна челюст, в т.ч. и контролни прегледи, полагащи се за срок от 4 години).

Уточняваме, че цената, определена като пакет дентални дейности, гарантирана от бюджета на НЗОК и заплащана от Касата за възстановяване на функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени здравноосигурени лица, не включва материала за протезата и медико-техническата дейност за изработката й.

Източник: Здравето

Facebook Comments
Facebook Comments

Още интересни публикации

error: Content is protected !!